Komunala Šentilj d.o.o. Komunala Šentilj d.o.o. Meni
UNUSED

Za uporabnike

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) in 16. člena Statuta občine Šentilj (MUV, št. 26/09 in 23/10)  je Občinski svet občine Šentilj na svoji 12. redni seji, dne 13. junija 2013 sprejel Sklep o določitvi cene odvajanja, čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE v občini Šentilj.